Temporary limitation production of power

Last updated on: 2018-09-18
Date and time of notification Asset name Maximum power

(MW)
Unavailability reason Unavailable Capacity

(MW)
Event type Status of the execution Market participant
2014-09-05 20:53:49 Adamów B4 120 Uszkodzony silnik WC-2 120 Unplanned Ended ZE PAK SA
2014-09-01 09:44:13 Adamów B3 120 Przekroczona wartość wydłużeń części SP 120 Unplanned Ended ZE PAK SA
2014-08-27 21:56:03 Pątnów 1 B3 200 nieszczelny podgrzewacz wody 200 Unplanned Ended ZE PAK SA
2014-08-26 06:58:35 Pątnów 1 B3 200 nieszczelność w kotle 200 Unplanned Ended ZE PAK SA
2014-08-23 09:13:57 Pątnów 1 B4 200 nieszczelny kocioł 200 Unplanned Ended ZE PAK SA
2014-08-21 15:03:41 Pątnów 1 B3 200 niesprawne pompy wody zasilającej 100 Unplanned Ended ZE PAK SA
2014-08-17 10:06:57 Pątnów 1 B3 200 nieszczelny rurociąg ssący pomp wody zasilającej 200 Unplanned Ended ZE PAK SA
2014-08-16 00:16:38 Pątnów 1 B5 200 nieszczelny podgrzewacz wody 200 Unplanned Ended ZE PAK SA