Temporary limitation production of power

Last updated on: 2018-12-15
Date and time of notification Asset name Maximum power

(MW)
Unavailability reason Unavailable Capacity

(MW)
Event type Status of the execution Market participant
2014-07-20 23:54:18 Pątnów 1 B4 200 awaria PWZ 200 Unplanned Ended ZE PAK SA
2014-07-20 07:33:23 Pątnów 1 B6 200 uszkodzone uszczelnienia generatora 200 Unplanned Ended ZE PAK SA
2014-07-20 02:13:28 Pątnów 2 B9 474 niesprawne zabezpieczenie różnicowe bloku 474 Unplanned Ended EP II sp. z o.o.
2014-07-19 23:23:17 Pątnów 1 B6 200 ograniczone odsiarczanie 200 Unplanned Ended ZE PAK SA
2014-07-19 22:33:24 Pątnów 2 B9 474 zadziałanie zabezpieczenia brak ścieżki spalin 474 Unplanned Ended EP II sp. z o.o.
2014-07-15 00:15:46 Pątnów 1 B4 200 Remont średni 200 Planned Ended ZE PAK SA
2014-07-14 02:29:49 Adamów B3 120 Nieszczelność na układzie chłodzenia generatora 120 Unplanned Ended ZE PAK SA
2014-07-10 00:43:52 Pątnów 1 B3 200 Remont średni 200 Planned Ended ZE PAK SA