Temporary limitation production of power

Last updated on: 2018-06-18
Date and time of notification Asset name Maximum power

(MW)
Unavailability reason Unavailable Capacity

(MW)
Event type Status of the execution Market participant
2014-03-03 14:58:10 Pątnów 1 B3 200 nieszczelny kocioł 200 Unplanned Ended ZE PAK SA
2014-03-01 09:10:06 Pątnów 1 B5 200 niesprawny wentylator podmuchu 5B 200 Unplanned Ended ZE PAK SA
2014-02-25 11:52:55 Pątnów 1 B3 200 nieszczelny układ pierwotny kotła 200 Unplanned Ended ZE PAK SA
2014-02-19 08:08:32 Adamów B4 120 Awaria wygarniacza żużla 120 Unplanned Ended ZE PAK SA
2014-02-17 22:26:15 Adamów B3 120 Wymiana silnika wentylatora ciągu nr 2 120 Unplanned Ended ZE PAK SA
2014-02-10 07:24:51 Pątnów 1 B5 200 nieszczelność w kotle 200 Unplanned Ended ZE PAK SA
2014-02-07 09:20:09 Adamów B4 120 Awaria zabezpieczeń technologicznych 120 Unplanned Ended ZE PAK SA
2014-02-07 08:04:52 Adamów B2 120 Czyszczenie powierzchni ogrzewalnych kotła, remont wymurówki kotła na przewale. 120 Unplanned Ended ZE PAK SA