Data aktualizacji: 2017-03-02

ZE PAK SA

Energia elektryczna

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 4 maja 2007 r. (Dz. Ustaw z 2007 nr 93, poz. 623, par. 37) w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego Zespół Elektrowni Pątnów–Adamów–Konin S.A. przedstawia informacje o strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej w 2016 r. oraz o wpływie wytwarzania tej energii na środowisko.


I. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez ZE PAK S.A. w 2016 roku.

 

Źródło energii

Udział procentowy (%)

Odnawialne źródła energii - biomasa

4,81

Węgiel brunatny

94,64

Inne

0,55

Razem

100

 

II. Wykres kołowy obrazujący graficznie strukturę paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez ZE PAK S.A. w 2016 roku.

 

 

III. Informacja o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez ZE PAK S.A. w 2016 roku.

 

Miejsce, w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko  Rodzaj paliwa CO2 SO2 Nox Pyły Odpady radioaktywne

Mg/MWh

www.zepak.com.pl

 

 

 

Węgiel brunatny

 

1,17241 0,00238 0,00175 0,00037  -

Biomasa

 

1,26291 0,00004 0,00099 0,00005  -

Razem

1,17677 0,00227 0,00171 0,00035  -

 

Ciepło

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 15 stycznia 2007 r. (Dz. Ustaw z 2007 nr 16, poz. 92, par. 23) w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych Zespół Elektrowni Pątnów–Adamów–Konin S.A. przedstawia informacje o strukturze paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła sprzedanego w 2016 r. oraz o wpływie wytwarzania tego ciepła na środowisko.I. Struktura paliw energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania ciepła sprzedanego przez ZE PAK S.A. w 2016 roku.

Elektrownia Pątnów

 

Źródło energii Udział procentowy (%)

Odnawialne źródła energii - biomasa

0,00

Węgiel brunatny

99,59

Inne

0,41

Razem

100

 

Elektrownia Adamów

 

Źródło energii

Udział procentowy (%)

Odnawialne źródła energii - biomasa

 0

Węgiel brunatny

99,41

Inne

0,59

Razem

100

 

Elektrownia Konin

 

Źródło energii

Udział procentowy (%)

Odnawialne źródła energii - biomasa

0,00

Węgiel brunatny

99,73

Inne

0,27

Razem

100

 

II. Wykresy kołowe obrazujące graficznie strukturę paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia ciepła sprzedanego przez ZE PAK S.A. w 2016 r.

Elektrownia Pątnów
  Elektrownia Adamów

Elektrownia Konin

 

 

III. Informacja o wpływie wytworzenia ciepła na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzania ciepła sprzedanego przez ZE PAK S.A. 2016 r. 

 

Elektrownia Pątnów

Miejsce, w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania ciepła na środowisko  Rodzaj paliwa CO2 SO2 NOx Pyły Odpady radioaktywne

Mg/GJ

Węgiel brunatny 0,13283 0,0001 0,00015 0,00001   

www.zepak.com.pl

           

 

Elektrownia Adamów

Miejsce, w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania ciepła na środowisko 

Rodzaj paliwa

 

CO2

SO2

NOx

Pyły

Odpady radioaktywne

Mg/GJ

www.zepak.com.pl Węgiel brunatny  0,14879 0,00059 0,0003 0,0001  -
           -
           -

 

Elektrownia Konin

 

Miejsce, w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania ciepła na środowisko 

Rodzaj paliwa

CO2

SO2

NOx

Pyły

Odpady radioaktywne

Mg/GJ

Węgiel brunatny

0,13573 0,00035 0,00023 0,00002   -

www.zepak.com.pl

 

 

         -
 • ZE PAK SA
  Siedziba Spółki
  ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
 • tel. +48 63 247 30 00 fax +48 63 247 30 30 zepak@zepak.com.pl
 • ZE PAK SA zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy.
  KRS 0000021374 | REGON 310186795 | NIP 665-000-16-45
  Wysokość kapitału zakładowego 101 647 094 PLN wpłacony w całości.
 •  

Copyright © 2011 ZE PAK SA