Data aktualizacji: 2016-03-15

Przetargi Pątnów II

08.03.2016

Przetarg Nr P01/03/2016

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż energii elektrycznej przeprowadzanego w dniach od 08.03.2016 do 15.03.2016 roku przez Elektrownię Pątnów II Sp. z o.o.

 

 

Elektrownia Pątnów II Sp. z o. o. z siedzibą w Koninie, ul. Kazimierska 45, fax +48 63 240 55 59, e-mail epii@zepak.com.pl, strona www.zepak.com.pl - zakładka Elektrownie/Elektrownia Pątnów II,ogłasza o przetargu pisemnym w terminie od 08.03.2016 do 15.03.2016 roku, na sprzedaż energii elektrycznej w całkowitej ilości 175 200 MWh, która dostarczana będzie w dostawie pasmowej 20MW w okresie od godz. 00.00 w dniu 01.01.2017 do godz. 24.00 w dniu 31.12.2017 roku.

 

Oferenci mogą składać oferty osobiście w siedzibie Spółki, wysyłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub kurierem na adres siedziby Spółki w terminie od 08.03.2016 do 15.03.2016 roku do godz. 11.00.

 

Cena wywoławcza za 1 MWh energii wynosi 170,00 zł netto + 23% VATu.

 

Pełna treść ogłoszenia do pobrania w pliku pdf zamieszczonym poniżej

 

 

Pliki do pobrania:

  

OGLOSZENIE O PRZETARGU

  

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA PRZETARGÓW

  

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ

  

PEŁNOMOCNICTWO DLA KOMISJI PRZETARGOWEJ

 

OŚWIADCZENIA KOMISJI PRZETARGOWEJ

 

 

WZÓR UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

 

 

 

OFERTA

 

 

OŚWIADCZENIE OFERENTA

 

 

WZÓR GWARANCJI BANKOWEJ/UBEZPIECZENIOWEJ