Zamówienia

Zamówienia publiczne

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualnymi przetargami ogłoszonymi przez Zespołu Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin S.A. Organizacją i prowadzeniem postępowań przetargowych, w których wyłaniani są dostawcy dóbr, w strukturach Zespołu Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin S.A. zajmuje się Departament Logistyki i Zakupów.

Departament Logistyki i Zakupów działa w oparciu o: Ustawę Prawo Zamówień Publicznych, Regulamin Wyboru Dostawców (dokument wewnętrzny Spółki).


Archiwum przetargów
Kompleksowe ubezpieczenie ZE PAK SA na okres 2007 - 2010
Zamówienie publiczne w trybie negocjacji z ogłoszeniem na kompleksowe ubezpieczenie Zespołu Elektrowni Pątnów -Adamów-Konin SA na okres 2007 - 2010.
Wybór instytucji finansowej, która udzieli kredytu inwestycyjnego w wysokości 15.000.000,00 PLN
Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie środków finansowych w postaci kredytu inwestycyjnego, w wysokości 15 000 000,00 PLN w celu budowy placu składowego żużla wraz z instalacją przygotowującą żużel do transportu na wyrobisko górnicze.
Wybór instytucji finansowej, która udzieli kredytu inwestycyjnego na realizację zadania: zasilanie w media wytwórni gipsu w Elektrowni Pątnów
Zamówienie publiczne w trybie negocjacji z ogłoszeniem na wybór instytucji finansowej, która udzieli kredytu inwestycyjnego na realizację zadania – zasilanie w media wytwórni gipsu w Elektrowni Pątnów.

Wróć do listy 

 • ZE PAK SA
  Siedziba Spółki
  ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
 • tel. +48 63 247 30 00 fax +48 63 247 30 30 zepak@zepak.com.pl
 • ZE PAK SA zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy.
  KRS 0000021374 | REGON 310186795 | NIP 665-000-16-45
  Wysokość kapitału zakładowego 101 647 094 PLN wpłacony w całości.
 •