Planowane i nieplanowane ubytki mocy

Data aktualizacji: 2018-09-18
Data i czas wygenerowania zgłoszenia Nazwa obiektu Moc osiągalna

(MW)
Opis ubytku Wielkość ubytku

(MW)
Typ zgłoszenia Status realizacji Uczestnik rynku
2014-07-21 12:49:26 Pątnów 2 B9 474 G-9 awaria wzbudzenia 474 Nieplanowane Zakończone EP II sp. z o.o.
2014-07-21 06:10:14 Pątnów 2 B9 474 zadziałanie zabezpieczenia od tem.pary świeżej 474 Nieplanowane Zakończone EP II sp. z o.o.
2014-07-20 23:54:18 Pątnów 1 B4 200 awaria PWZ 200 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2014-07-20 07:33:23 Pątnów 1 B6 200 uszkodzone uszczelnienia generatora 200 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2014-07-20 02:13:28 Pątnów 2 B9 474 niesprawne zabezpieczenie różnicowe bloku 474 Nieplanowane Zakończone EP II sp. z o.o.
2014-07-19 23:23:17 Pątnów 1 B6 200 ograniczone odsiarczanie 200 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2014-07-19 22:33:24 Pątnów 2 B9 474 zadziałanie zabezpieczenia brak ścieżki spalin 474 Nieplanowane Zakończone EP II sp. z o.o.
2014-07-15 00:15:46 Pątnów 1 B4 200 Remont średni 200 Planowane Zakończone ZE PAK SA