Planowane i nieplanowane ubytki mocy

Data aktualizacji: 2019-03-20
Data i czas wygenerowania zgłoszenia Nazwa obiektu Moc osiągalna

(MW)
Opis ubytku Wielkość ubytku

(MW)
Typ zgłoszenia Status realizacji Uczestnik rynku
2014-09-20 14:17:07 Pątnów 2 B9 474 utrudnione odpopielanie 278 Nieplanowane Zakończone EP II sp. z o.o.
2014-09-19 23:17:34 Pątnów 1 B6 200 nieszczelny kocioł 200 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2014-09-18 06:10:31 Pątnów 2 B9 474 utrudnione odpopielanie 278 Nieplanowane Zakończone EP II sp. z o.o.
2014-09-13 07:45:04 Pątnów 1 B4 200 nieszczelność w kotle 200 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2014-09-10 23:09:31 Pątnów 1 B6 200 nieszczelny podgrzewacz wody 200 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2014-09-05 20:53:49 Adamów B4 120 Uszkodzony silnik WC-2 120 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2014-09-01 09:44:13 Adamów B3 120 Przekroczona wartość wydłużeń części SP 120 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2014-08-27 21:56:03 Pątnów 1 B3 200 nieszczelny podgrzewacz wody 200 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA