Data aktualizacji: 2016-06-14

Ochrona powierzchni ziemi

Ochrona powierzchni ziemi

Zrealizowane zadania

 • Zabiegi rekultywacyjne na części składowiska odpadów paleniskowych Odkrywka Gosławice (funkcjonującego na potrzeby El. Pątnów i El. Konin).

 • Zabiegi rekultywacyjne na części składowiska odpadów stałych Odkrywka Pątnów (funkcjonującego na potrzeby El. Pątnów i El. Konin).

 • Zabiegi rekultywacyjne na części składowiska odpadów paleniskowych i odpadów stałych Odkrywka Zachodnia (funkcjonującego na potrzeby El. Adamów).

 • Zakończenie prac rekultywacyjnych na odparowalniku nadmiaru wód nadosadowych tzw. Odkrywce Wschodniej.

 • Modernizacja sieci piezometrów kontrolnych monitorujących jakość wód podziemnych wokół składowiska odpadów paleniskowych Odkrywka Gosławice i odparowalnika Linowiec.

 • Modernizacja suchego odpopielania bloków 1 i 2 w Elektrowni Pątnów.

 • Przebudowa gospodarki lignitem w Elektrowni Pątnów.

 • Budowa mis olejowych w Elektrowni Adamów.

   
Multimedia
 • ZE PAK SA
  Siedziba Spółki
  ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
 • tel. +48 63 247 30 00 fax +48 63 247 30 30 zepak@zepak.com.pl
 • ZE PAK SA zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy.
  KRS 0000021374 | REGON 310186795 | NIP 665-000-16-45
  Wysokość kapitału zakładowego 101 647 094 PLN wpłacony w całości.
 •