Data aktualizacji: 2014-01-08

Ochrona środowiska

Jeszcze 20 lat temu ilości szkodliwych substancji wydalanych przez kominy elektrowni były nieporównywalnie wyższe. Znaczne obniżenie emisji pyłu i związków chemicznych to efekt realizowanego na dużą skalę programu kompleksowej modernizacji. Uwzględnia on nowoczesne rozwiązania techniczne oraz coraz bardziej zaostrzone wymogi dotyczące ochrony środowiska.

22 grudnia 2003 roku uzyskaliśmy certyfikat w zakresie ochrony środowiska ISO 14001:1996.


Załoga naszych elektrowni cechuje się dużą świadomością ekologiczną. Również dzięki temu, niekorzystne oddziaływanie Spółki na środowisko jest znacznie ograniczone, co potwierdza jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień, jakie otrzymaliśmy:

„Panteon Polskiej Ekologii”, któremu patronuje Minister Środowiska i dyrektor Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.

Dzięki działaniom formalno-prawnym, mającym na celu uzyskanie dokumentów zgodnych z polskimi ustawami i dyrektywami Unii Europejskiej dotyczącymi ochrony środowiska, wszystkie nasze elektrownie uzyskały Pozwolenie Zintegrowane na produkcję energii elektrycznej i cieplnej.

W ramach działań proekologicznych prowadzimy:

 • Stały monitoring powietrza, co pozwala nam na szybkie reagowanie w sytuacjach zagrożenia.
 • Monitoring wód powierzchniowych jezior konińskich, wykorzystywanych w pracy otwartego obiegu chłodzącego elektrowni Pątnów i Konin, poparty szeregiem programów badawczych przy współpracy m.in. z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu czy Instytutem Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie.
 • Systematyczny proces rekultywacji zdegradowanych terenów, przywracający im funkcje leśne, rekreacyjne lub rolnicze poprzez składowanie popiołu w dawnych odkrywkach pokopalnianych .
 

 

Multimedia
 • ZE PAK SA
  Siedziba Spółki
  ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
 • tel. +48 63 247 30 00 fax +48 63 247 30 30 zepak@zepak.com.pl
 • ZE PAK SA zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy.
  KRS 0000021374 | REGON 310186795 | NIP 665-000-16-45
  Wysokość kapitału zakładowego 101 647 094 PLN wpłacony w całości.
 •