Data aktualizacji: 2022-01-18

RODO

Szanowni Państwo,

 

w dniu 25 maja 2018r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływ takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE – zwane dalej RODO. Rozporządzenie nakłada szereg nowych obowiązków na wszystkie podmioty, które gromadzą, przetwarzają i wykorzystują dane osobowe. W Grupie Kapitałowej ZE PAK (GK ZE PAK) dbałość o dane osobowe traktujemy jako najwyższy priorytet. Poniżej zamieszczamy informacje w jakim celu zbierane są dane osobowe, jakie obowiązki spoczywają na Administratorach danych, jakie są Państwa uprawnienia.

 

Administratorami danych osobowych są spółki GK ZE PAK:

1. ZE PAK Spółka Akcyjna , ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin; tel. 63 247 30 00; e-mail: zepak@zepak.com.pl

2. PAK KWB Konin S.A., ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew; tel. 63 247 60 00; e-mail: kopalnia@kwbkonin.pl

3. PAK Górnictwo Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 158, 62-510 Konin; tel. 63 247 16 30; e-mail: pakgornictwo@pakgornictwo.com.pl

4. PAK Serwis Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 158, 62-510 Konin; tel. 63 247 16 00; e-mail:pakserwis@pakserwis.com.pl

 

Spółki GK ZE PAK przetwarzają dane osobowe:

1. W związku z funkcjonowaniem monitoringu na terenie spółek GK ZE PAK

2. Kandydatów do pracy

3. Praktykantów

4. Pracowników lub współpracowników naszych kontrahentów (osoby kontaktowe)

5. Kontrahentów będących osobami fizycznymi

6. Osób zarejestrowanych w Platformie Zakupowej

7. Osób kontaktujących się ze Spółkami GK ZE PAK lub z którymi kontaktują się Spółki (listownie, telefonicznie, mailowo)  

 

 

 • ZE PAK SA
  Siedziba Spółki
  ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
 • tel. +48 63 247 30 00 fax +48 63 247 30 30 zepak@zepak.com.pl
 • ZE PAK SA zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy.
  KRS 0000021374 | REGON 310186795 | NIP 665-000-16-45
  Wysokość kapitału zakładowego 101 647 094 PLN wpłacony w całości.
 •