Data aktualizacji: 2022-07-27

Informacje o spółce

ZE PAK Spółka Akcyjna 

od 30 października 2012 r. notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 


Kilka elementów z historii firmy:

 

1958 - 1974

powstają elektrownie w Koninie, Pątnowie i Adamowie.

Kwiecień 1970

połączenie elektrowni

Grudzień 1994

przekształcenie zespołu elektrowni w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa - Przedsiębiorstwo Państwowe ZE PAK

Marzec 1999

inwestorem strategicznym ZE PAK SA zostaje Elektrim SA

2000

zwiększa się kapitał akcyjny Spółki do ok. 39% akcji, zmienia się struktura organizacyjna, wyodrębniając 5 spółek zależnych

Lipiec 2001

uzyskanie certyfikatu 9001:2000 w zakresie produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Posiadamy także certyfikat w zakresie Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z normami PN-N-18001 i OHSAS 18001 oraz wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Środowiska zgodny z normami ISO serii 14000.

2003

wprowadzenie systemu informatycznego mySAP.com, wspierającego zarządzanie firmą, obejmującego kluczowe obszary funkcjonalne przedsiębiorstwa i wspomagającego realizację procesów biznesowych   przedsiębiorstwa

2005

elektrownie ZE PAK SA uzyskują koncesję na współspalanie biomasy, a tym samym na produkcję „zielonej energii”

Grudzień 2005

elektrownia Adamów uzyskała Pozwolenie Zintegrowane na produkcję energii elektrycznej i cieplnej

Kwiecień 2006

Pozwolenie Zintegrowane uzyskały elektrownie Pątnów i Konin

Październik 2012

Debiut ZE PAK SA na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Czerwiec 2012

Przekazanie do eksploatacji bloku biomasowego o mocy 50 MWt w Elektrowni Konin

Wrzesień 2013

Początek modernizacji bloków energetycznych nr 1 – 4 w Elektrowni Pątnów I

Grudzień 2015

Zakończenie modernizacji bloków 1 – 2 w Elektrowni Pątnów I

Styczeń 2018

 

Zamknięcie Elektrowni Adamów

1 października 2020

Ogłoszenie nowej strategii Spółki, której celem jest transformacja energetyczna od węgla
do zielonej energii

   

Sierpień 2021

Nabycie projektu wiatrowego przez PAK Polska Czysta Energia Sp. z o.o. w miejscowości Kazimierz Biskupi 

Październik 2021

Otwarcie farmy fotowoltaicznej w Brudzewie

Grudzień 2021  ZE PAK S.A. otrzymał pozwolenie na prowadzenie instalacji do spalania paliw i produkcji wodoru
Grudzień 2021 Nabycie projektu wiatrowego przez PAK Polska Czysta Energia sp. z o.o. w miejscowości Miłosław
2022 Uruchomienie bloku biomasowego nr 2 w Elektrowni Konin 
Marzec 2022 Nabycie przez spółkę zależną ZE PAK S.A., tj. PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. projektu wiatrowego w miejscowości Przyrów
Maj 2022 Prezentacja wyprodukowanego w Polsce zeroemisyjnego miejskiego autobusu wodorowego NesoBus
Czerwiec 2022 Nabycie przez spółkę zależną ZE PAK S.A., tj. PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. projektu wiatrowego w miejscowości Człuchów
Czerwiec 2022 Zawarcie umowy przez PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy sp. z o.o. na budowę zakładu produkcyjnego autobusów zasilanych ogniwami wodorowymi                                                                                     
Multimedia
 • ZE PAK SA
  Siedziba Spółki
  ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
 • tel. +48 63 247 30 00 fax +48 63 247 30 30 zepak@zepak.com.pl
 • ZE PAK SA zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy.
  KRS 0000021374 | REGON 310186795 | NIP 665-000-16-45
  Wysokość kapitału zakładowego 101 647 094 PLN wpłacony w całości.
 •