Data aktualizacji: 2011-10-12

Odzyskiwanie surowców

Defaultowe zdjecie

Jednym z wielu działań proekologicznych, podejmowanych w naszych elektrowniach, są intensywne działania na rzecz zagospodarowania odpadów paleniskowych, których wykorzystanie może być wielorakie:

 • rekultywacja wyrobisk pokopalnianych produktami spalania;
 • uszczelnienia hydrotechniczne (zastosowanie na składowiskach komunalnych, składowiskach odpadów niebezpiecznych, wałach przeciwpowodziowych);
 • budowa dróg, produkcja spoiw cementowych.


Co więcej, w 2005 roku nasza Spółka otrzymała rozszerzenie posiadanej koncesji o możliwość współspalania biomasy, a tym samym zgodę na rozpoczęcie produkcji „zielonej energii”.

Multimedia
 • ZE PAK SA
  Siedziba Spółki
  ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
 • tel. +48 63 247 30 00 fax +48 63 247 30 30 zepak@zepak.com.pl
 • ZE PAK SA zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy.
  KRS 0000021374 | REGON 310186795 | NIP 665-000-16-45
  Wysokość kapitału zakładowego 101 647 094 PLN wpłacony w całości.
 •