Data aktualizacji: 2020-07-17

Elektrownia Konin

Elektrownia Konin, wybudowana w latach pięćdziesiątych XX wieku, jest najstarszą elektrownią opalaną węglem brunatnym w Polsce i w Grupie Kapitałowej ZE PAK SA. Podobnie jak w przypadku El. Pątnów i El. Pątnów II praca elektrowni prowadzona jest w otwartym obiegu wody chłodzącej opartym na systemie pięciu jezior połączonych kanałami. Elektrownia jest dostawcą ciepła dla miasta Konina oraz okolic. Moc  zainstalowana w Elektrowni wynosi obecnie 193 MW z czego 50 MW produkowana jest z biomasy (istniejący blok biomasowy K12 będący podstawowym źródłem zaopatrzenia w ciepło miasta Konina), następne 50 MW docelowo produkowane będzie również z biomasy (aktualna modernizacja kotła K7 wraz z turbogeneratorem TG5). Pozostałe 93 MW mocy zainstalowanej stanowi produkcja z kotłów węglowych nr 85 i 86 współpracujacych z turbogeneratorami TG1 i TG4, jako szczytowych źródeł rezerwowych na potrzeby produkcji ciepła, data wycofania z eksploatacji - 31 grudnia 2022 r.

 

Ważne daty:

 • 1958 - powstanie elektrowni.
 • 1964 -   najwyższa w historii moc zainstalowana elektryczna, która wyniosła 583 MW.
 • 2006 - Elektrownia Konin otrzymuje Pozwolenie Zintegrowane na produkcję energii elektrycznej i cieplnej.
 • 2007 - Konin uzyskuje koncesję na wytwarzanie energii w kogeneracji (energia czerwona).
 • Październik 2007 - następuje organizacyjne połączenie Elektrowni Konin z Elektrownią Pątnów.
 • Czerwiec 2012 – przekazanie do eksploatacji bloku energetycznego o mocy zainstalowanej 55 MW spalającego wyłącznie biomasę.
 • 27 marca 2020 – zawarcie umowy ze spółką Valmet Technologies Oy na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy kotła K-7 na kocioł fluidalny pracujący w technologii BFB. Termin realizacji kontraktu: 18 miesięcy od daty zawarcia umowy.

 

 

Elektrownia Konin

Inwestycja w odnawialne źródła energii - kocioł fluidalny pracujący w technologii BFB.

Realizując założenia programu transformacji energetycznej w zakresie redukcji CO2 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. zawarł umowę ze spółką Valmet Technologies Oy na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy kotła K-7 na kocioł fluidalny pracujący w technologii BFB. Przebudowa kotła K-7 stanowi główny element całego projektu transformacji realizowanego przez Spółkę. Polega ona na dostosowaniu instalacji wykorzystywanej uprzednio w produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego do spalania biomasy.

 

Po modernizacji kotła K-7, w elektrowni Konin dostępna będzie generacja mocy ok. 100 MWe (2x50 MWe) z wykorzystaniem biomasy jako paliwa podstawowego.

 

Wartość podpisanego kontraktu to 89,8 mln zł. Realizowany projekt został zgłoszony przez ZE PAK S.A. do aukcji rynku mocy i uzyskał 17 letni kontrakt, począwszy od roku 2024.

 

Inwestycja sprawi, że Konin będzie pierwszym miastem ogrzewanym energią pochodzącą wyłącznie ze źródeł odnawialnych.

 

 

 

Multimedia
Kontakt

Dane  teleadresowe

 

 

 

 

 

 

 

Elektrownia Konin

 

ul. Przemysłowa 158
62-510 Konin
Tel.: +48 63 247 30 00
Fax: +48 63 247 30 30
E-mail: zepak@zepak.com.pl

mapa
 • ZE PAK SA
  Siedziba Spółki
  ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
 • tel. +48 63 247 30 00 fax +48 63 247 30 30 zepak@zepak.com.pl
 • ZE PAK SA zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy.
  KRS 0000021374 | REGON 310186795 | NIP 665-000-16-45
  Wysokość kapitału zakładowego 101 647 094 PLN wpłacony w całości.
 •