Data aktualizacji: 2018-01-22

Miesięcznik Kontakt

Miesięcznik Grupy Kapitałowej ZE PAK

 

Miesięcznik Grupy Kapitałowej ZE PAK pt. „Kontakt” powstał w kwietniu 1990 roku. Jako gazeta zakładowa towarzyszy od tego czasu komercjalizacji, a następnie kolejnym etapom prywatyzacji przedsiębiorstwa, opisuje najważniejsze wydarzenia, prezentuje dokonania spółki i jej załogi. Słowem – tworzy historię nie tylko Firmy, ale ludzi w niej pracujących i regionu, w którym funkcjonuje.

Zachęcamy Państwa do lektury kolejnych numerów naszego czasopisma.

 

2018  2017  2016

 • ZE PAK SA
  Siedziba Spółki
  ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
 • tel. +48 63 247 30 00 fax +48 63 247 30 30 zepak@zepak.com.pl
 • ZE PAK SA zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy.
  KRS 0000021374 | REGON 310186795 | NIP 665-000-16-45
  Wysokość kapitału zakładowego 101 647 094 PLN wpłacony w całości.
 •