Temporary limitation production of power

Last updated on: 2020-11-13
Date and time of notification Asset name Maximum power

(MW)
Unavailability reason Unavailable Capacity

(MW)
Event type Status of the execution Market participant
2014-03-24 16:50:47 Pątnów 2 B9 474 jakość paliwa 100 Unplanned Ended EP II sp. z o.o.
2014-03-24 11:53:12 Adamów B2 120 Błąd pomiarów specjalnych turbiny 120 Unplanned Ended ZE PAK SA
2014-03-23 15:51:16 Pątnów 1 B4 200 nieszczelny kocioł 200 Unplanned Ended ZE PAK SA
2014-03-21 07:46:29 Pątnów 1 B6 200 nieszczelność w kotle 200 Unplanned Ended ZE PAK SA
2014-03-19 13:31:07 Pątnów 1 B3 200 nieszczelny przegrzewacz wtórny 200 Unplanned Ended ZE PAK SA
2014-03-17 18:54:37 Adamów B4 120 Uszkodzony odgromnik transformatora blokowego faza L2. 120 Unplanned Ended ZE PAK SA
2014-03-16 10:23:59 Pątnów 1 B6 200 nieszczelny podgrzewacz wody 200 Unplanned Ended ZE PAK SA
2014-03-10 08:36:15 Pątnów 1 B6 200 Niesprawny 3 zawór regulacyjny WP 200 Unplanned Ended ZE PAK SA