Data aktualizacji: 2024-05-16

Aktualności

01.10.2020

Zielone kierunki strategii ZE PAK SA

 

 

 

1 października 2020

 

Zielone kierunki strategii ZE PAK z grupy Zygmunta Solorza zaakceptowane

– koniec z energią z węgla najpóźniej w 2030 roku

Startuje najbardziej ambitna w Polsce transformacja energetyczna od węgla do zielonej energii

 

 

ZE PAK SA – koncern energetyczny, produkujący dotychczas energię głównie z węgla brunatnego, podjął decyzję o przyjęciu kierunków strategii, zgodnie z którymi pod koniec bieżącej dekady popłynie ostatni prąd wyprodukowany z węgla. W najbliższych latach w ZE PAK coraz więcej energii będzie wytwarzane z OZE, a po zakończeniu wydobycia węgla, produkowana będzie już wyłącznie zielona energia. Istotnym kierunkiem nowej strategii PAK jest produkcja i wykorzystanie wodoru.

 

- Zbudowałem już największą w Polsce telewizję, platformę cyfrową, wprowadzałem w Polsce nowe technologie szybkiego Internetu jak LTE czy 5G. Teraz chcę dać Polsce i mieszkańcom naszego kraju coś, czego nie da się wyprodukować w żadnej fabryce – czyste powietrze i  środowisko. Dlatego cieszę się, że ZE PAK będzie pierwszym w Polsce dużym wytwórcą energii, który tak szybko zrezygnuje z węgla i cały swój prąd będzie produkował ze źródeł odnawialnych – powiedział Zygmunt Solorz – Bardzo ważny i perspektywiczny jest w tej strategii zielony wodór, który zdaniem wielu ekspertów może stać się podstawowym paliwem stosowanym zarówno w gospodarce, jak i przez każdego z nas. Wszystko to doskonale wpisuje się również w działalność powołanego przeze mnie Stowarzyszenia Program Czysta Polska – dodaje Zygmunt Solorz.

 

Kierunki strategii zakładają, że proces transformacji ZE PAK potrwa przez najbliższe lata. W tym czasie będą uruchamiane kolejne projekty zielonego wytwarzania energii i stopniowo wygaszane moce brunatne. Termin zakończenia produkcji energii z węgla nie jest przypadkowy, Spółka zamierza wpasować się w finalne daty wytwarzania energii z węgla wyznaczone w Porozumieniu Paryskim.  Takie działanie ZE PAK przyczyni się wydatnie do neutralności klimatycznej Wielkopolski.

 

- Nasza strategia jest niezwykle ambitna, część zresztą już realizujemy jak działający blok biomasowy czy plan budowy największej w Polsce farmy fotowoltaicznej. Chcę jednak podkreślić, że jej przeprowadzenie i sukces zakładają odpowiedzialne działanie w perspektywie przyszłości Grupy kapitałowej ZE PAK, jej pracowników, regionu w którym funkcjonuje i partnerów z którymi kooperuje. Chcemy przekonać do naszej strategii zarówno pracowników Grupy ZE PAK, jak i mieszkańców regionu, w którym firma działa – powiedział Henryk Sobierajski, Prezes Zarządu ZE PAK SA.

 

- Transformacja to również szansa na nowe miejsca pracy. Jedną z ważnych naszych inicjatyw jest budowa Centrum Szkoleniowego OZE dla m.in. pracowników Grupy ZE PAK, którzy są zagrożeni utratą pracy na skutek przechodzenia przez Grupę z wytwarzania energii opartej na węglu brunatnym na produkcję z OZE – mówi Piotr Woźny, Przewodniczący Rady Nadzorczej ZE PAK – PAK chce być liderem zielonej zmiany i wzorem do naśladowania dla innych producentów energii w Polsce.

 

Bazowy model funkcjonowania segmentu węglowego zakłada korzystanie z obecnie eksploatowanych odkrywek i brak nowych inwestycji w tym obszarze. Generacja energii w blokach węglowych w elektrowni Pątnów I ulegnie skróceniu do czasu funkcjonowania systemu wsparcia w postaci rynku mocy lub innego, który zapewni ekonomiczną efektywność takiej działalności. Nowocześniejszy i bardziej efektywny blok w elektrowni Pątnów II mógłby funkcjonować dłużej, jednak tutaj również warunkiem jest ekonomiczna efektywność jego wykorzystania. Zakładany czas zakończenia produkcji energii w źródłach węglowych Grupy ZE PAK, planowany jest nie później niż na koniec bieżącej dekady.

 

Jednocześnie z wygaszaniem działalności węglowej rozwijane będą nowe obszary, w których Grupa ZE PAK zamierza zaistnieć. 

 

Pierwszym krokiem realizacji nakreślonego kierunku jest powołanie nowej spółki PAK Polska Czysta Energia S.A. w ramach struktury Grupy, które służyć ma oddzieleniu działalności w obszarze odnawialnych źródeł energii od aktywności związanej z produkcją energii z węgla. Powołane zostaną również celowe spółki zależne odpowiadające za poszczególne obszary działalności.

 

Główne kierunki rozwoju ZE PAK w ciągu najbliższych 10 lat:

- wygaszanie produkcji węglowej – najszybciej i w najkrótszym czasie w Polsce, czyli 20 lat wcześniej niż zakładana neutralność klimatyczna Unii Europejskiej

- produkcja energii z wiatru – budowa farm wiatrowych na terenach rekultywowanych będących własnością Grupy ZE PAK

- produkcja energii ze słońca – budowa farm fotowoltaicznych na terenach rekultywowanych będących własnością Grupy ZE PAK

- produkcja energii z biomasy oraz wytwarzanie zielonego wodoru – m.in. przystosowanie kotłów węglowych do spalania biomasy w Elektrowni Konin. Istotnym obszarem działalności elektrowni Konin ma być produkcja zielonego wodoru w procesie elektrolizy

- produkcja energii z biogazu – budowa sieci lokalnych biogazowni rolniczych na terenach związanych z hodowlą bydła i trzody chlewnej, głównie we Wschodniej Wielkopolsce

- inne inicjatywy takie jak np. produkcja zeroemisyjnych autobusów - opracowanie koncepcji i wdrożenie projektu produkcji innowacyjnego miejskiego autobusu wodorowego czy produkcja zeroemisyjnych napędów wodorowych do łodzi motorowych - stworzenie projektu napędu wodorowego  we współpracy z partnerem wyspecjalizowanym w budowie łodzi motorowych.

 

Celem realizacji wytyczonych kierunków jest zbudowanie nowoczesnego, zintegrowanego przedsiębiorstwa o zdywersyfikowanej bazie aktywów wytwórczych, przystosowanego do działalności w ramach wdrażania idei Zielonego Ładu i gospodarki neutralnej klimatycznie.

 

Pełna Prezentacja : https://ri.zepak.com.pl/upload/files/kierunki_strategii_fin_v4.pdf