Data aktualizacji: 2013-08-12

Osiągnięcia

Certyfikat ISO 9001:2000, 14001:2004, PN-N-18001, OHSAS 18001

 

 

Certyfikat

Certyfikat

 

 

Wdrażając System Zarządzania Jakością zgodny z normami serii ISO 9000:2000 koncentrowaliśmy się na udokumentowaniu procesów i procedur, sterowaniu jakością oraz tworzeniu klimatu sprzyjającego włączeniu wszystkich pracowników Spółki do działania na rzecz jakości.
System Zarządzania Jakością został certyfikowany 19 lipca 2001 r.

Mając na uwadze stworzenie pracownikowi takich warunków pracy, aby mógł on wykonywać pracę w sposób produktywny, bez narażania go na niezasadne ryzyko wypadku lub choroby zawodowej, wdrożyliśmy System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z normami OHSAS 18001 i PN-N 18001 zapewniając zarządzanie ryzykiem zawodowym występującym w środowisku pracy. System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy został certyfikowany 27 marca 2002 r.

Nasza działalność gospodarcza nie pozostaje bez negatywnego wpływu na środowisko. Aby to niekorzystne w ostatecznym rozrachunku dla człowieka oddziaływanie ograniczyć i niepożądane skutki zminimalizować oraz wykorzystać produkty uboczne z pożytkiem dla otoczenia, wdrożyliśmy System Zarządzania Środowiskiem zgodny z normami serii ISO 14000. To kolejny element wypełniania misji ZE PAK SA, którą jest „Produkcja czystej ekologicznie energii elektrycznej i cieplnej w sposób efektywny i zapewniający bezpieczeństwo".
System Zarządzania Środowiskiem został certyfikowany 22 grudnia 2003 r.

 • ZE PAK SA
  Siedziba Spółki
  ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
 • tel. +48 63 247 30 00 fax +48 63 247 30 30 zepak@zepak.com.pl
 • ZE PAK SA zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy.
  KRS 0000021374 | REGON 310186795 | NIP 665-000-16-45
  Wysokość kapitału zakładowego 101 647 094 PLN wpłacony w całości.
 •