Data aktualizacji: 2020-02-27

Elektrownia Pątnów II

Energia elektryczna


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 4 maja 2007 r. (Dz. Ustaw z 2007 nr 93, poz. 623, par. 37 ze zm.) w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o. przedstawia informacje o strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej w 2019 r. oraz o wpływie wytwarzania tej energii na środowisko.

I. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez Elektrownię Pątnów II Sp. z o.o. w 2019 roku.
 

Źródło energii

Udział procentowy (%)

Węgiel brunatny

99,74

Inne

0,26

 Razem

 100

 

 

II. Wykres kołowy obrazujący graficznie strukturę paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Elektrownię Pątnów II Sp. z o.o. w 2019 roku. 

 

 

III. Informacja o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez Elektrownię Pątnów II Sp. z o.o. w 2019 roku.

 

Miejsce, w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko

 

Rodzaj paliwa

 

 

CO2

SO2

NOx

Pyły

Odpady radioaktywne

Mg/MWh

 www.zepak.com.pl

Węgiel brunatny

1,00486 0,00035 0,00076 0,00002

-

 • ZE PAK SA
  Siedziba Spółki
  ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
 • tel. +48 63 247 30 00 fax +48 63 247 30 30 zepak@zepak.com.pl
 • ZE PAK SA zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy.
  KRS 0000021374 | REGON 310186795 | NIP 665-000-16-45
  Wysokość kapitału zakładowego 101 647 094 PLN wpłacony w całości.
 •