Planowane i nieplanowane ubytki mocy

Data aktualizacji: 2019-12-15
Data i czas wygenerowania zgłoszenia Nazwa obiektu Moc osiągalna

(MW)
Opis ubytku Wielkość ubytku

(MW)
Typ zgłoszenia Status realizacji Uczestnik rynku
2014-07-05 00:22:07 Adamów B3 120 wysoka temperatura uszczelnień generatora 120 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2014-06-30 12:46:17 Pątnów 1 B5 200 ograniczone odsiarczanie 200 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2014-06-27 01:55:26 Pątnów 1 B3 200 zadziałanie zabezpieczenia od min. próżni 200 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2014-06-26 06:17:47 Pątnów 1 B3 200 uszkodzone łożysko OPP-3A 200 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2014-06-25 22:34:12 Pątnów 1 B6 200 ograniczone odsiarczanie 200 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2014-06-24 17:44:45 Pątnów 1 B3 200 Nieszczelny kocioł 200 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2014-06-21 14:00:06 Pątnów 1 B3 200 zadziałanie zabezpieczenia od minimalnej próżni 200 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2014-06-20 16:57:04 Pątnów 1 B3 200 Nieszczelny kocioł 200 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA