Planowane i nieplanowane ubytki mocy

Data aktualizacji: 2020-09-21
Data i czas wygenerowania zgłoszenia Nazwa obiektu Moc osiągalna

(MW)
Opis ubytku Wielkość ubytku

(MW)
Typ zgłoszenia Status realizacji Uczestnik rynku
2014-07-19 22:33:24 Pątnów 2 B9 474 zadziałanie zabezpieczenia brak ścieżki spalin 474 Nieplanowane Zakończone EP II sp. z o.o.
2014-07-15 00:15:46 Pątnów 1 B4 200 Remont średni 200 Planowane Zakończone ZE PAK SA
2014-07-14 02:29:49 Adamów B3 120 Nieszczelność na układzie chłodzenia generatora 120 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2014-07-10 00:43:52 Pątnów 1 B3 200 Remont średni 200 Planowane Zakończone ZE PAK SA
2014-07-06 23:09:59 Pątnów 1 B6 200 ograniczone odsiarczanie 200 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2014-07-05 00:22:07 Adamów B3 120 wysoka temperatura uszczelnień generatora 120 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2014-06-30 12:46:17 Pątnów 1 B5 200 ograniczone odsiarczanie 200 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA
2014-06-27 01:55:26 Pątnów 1 B3 200 zadziałanie zabezpieczenia od min. próżni 200 Nieplanowane Zakończone ZE PAK SA