Data aktualizacji: 2016-10-27

PAK Infrastruktura

PAK Infrastruktura Sp. z o.o.

Spółka zarządza urządzeniami, instalacjami energetycznymi, budowlami i nieruchomościami koniecznymi dla prowadzenia nieprzerwanego i zaplanowanego wytwarzania energii elektrycznej przez ZE PAK S.A. oraz El. Pątnów II Sp. z o.o.

 

Adres:

PAK Infrastruktura Sp. z o.o.

ul. Kazimierska 45, 62 – 510 Konin

 • ZE PAK SA
  Siedziba Spółki
  ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
 • tel. +48 63 247 30 00 fax +48 63 247 30 30 zepak@zepak.com.pl
 • ZE PAK SA zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy.
  KRS 0000021374 | REGON 310186795 | NIP 665-000-16-45
  Wysokość kapitału zakładowego 101 647 094 PLN wpłacony w całości.
 •