Data aktualizacji: 2019-11-05

PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A.

 

PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów Spółka Akcyjna z siedzibą w Turku jest kopalnią wieloodkrywkową z kilkudziesięcioletnią tradycją, zajmującą się wydobywaniem węgla brunatnego, której największym odbiorcą jest Elektrownia ”Adamów”. Przedmiotem działalności Spółki jest wydobywanie węgla brunatnego i surowców towarzyszących. Spółka wydobywa węgiel brunatny metodą odkrywkową, po uprzednim zdjęciu nadkładu wykorzystując układ K-T-Z (Koparka – Taśmociąg – Zwałowarka).

Obecnie węgiel brunatny wydobywany jest z dwóch odkrywek: "Adamów" i "Koźmin". Kopalnia prowadzi działalność wydobywczą z poszanowaniem środowiska naturalnego wg. najwyższych standardów obowiązujących w Polsce i UE.

Spółka oferuje sprzedaż węgla brunatnego, iłów, piasku oraz głazów narzutowych. Spółka świadczy również usługi w zakresie: transportu, wynajmu maszyn i pojazdów oraz hotelarsko – gastronomiczne.

 

 

PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A.

62-700 Turek ul. Warenka 23,

tel. (063) 278 73 02, (063) 278 75 01,
fax (063) 278 51 09

http://www.kwbadamow.com.pl/
e-mail: kwba@kwbadamow.com.pl

 

 

RODO

 • ZE PAK SA
  Siedziba Spółki
  ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
 • tel. +48 63 247 30 00 fax +48 63 247 30 30 zepak@zepak.com.pl
 • ZE PAK SA zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy.
  KRS 0000021374 | REGON 310186795 | NIP 665-000-16-45
  Wysokość kapitału zakładowego 101 647 094 PLN wpłacony w całości.
 •