Data aktualizacji: 2014-07-17

PAK-Volt SA

 

PAK-Volt S.A.

Spółka prowadzi działalność głównie w zakresie obrotu energią elektryczną, dodatkowo realizując eksport i import urządzeń oraz aparatury elektroenergetycznej, rozwijając jednocześnie ich dostawy na rynku krajowym.

 

Oferta

 

Energia elektryczna

 

PAK-Volt S.A. (d. Elektrim-Volt S.A.) jest aktywnym uczestnikiem rynku energii elektrycznej w Polsce od 2000 roku. Nasza oferta przeznaczona jest dla odbiorców końcowych i spółek obrotu, w tym wydzielonych ze spółek dystrybucyjnych. Współpracujemy z producentami oraz dystrybutorami energii elektrycznej. Gwarantujemy pewność dostaw będąc uczestnikiem Rynku Bilansującego. Nasi pracownicy posiadają licencje maklera giełd towarowych. Uczestniczymy w handlu energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii S.A., rynku energii elektrycznej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. oraz na platformie brokerskiej TFS.

 

W zakresie obrotu energią elektryczną prowadzimy:

 • Obrót energią elektryczną na rynku hurtowym w oparciu o produkty dostosowane do potrzeb partnerów handlowych:
  • Produkty standardowe w pakietach dziennych, tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych i rocznych (spot/forward)
  • Produkty niestandardowe - na następny dzień, tydzień i miesiąc:
         - grafik dostaw dostosowany do potrzeb kontrahenta
         - rozliczanie dostaw w oparciu o indeksy rynkowe
         - pośrednictwo w ofertowaniu do rynku giełdowego
 • Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych
 • Bilansowanie handlowe - usługa polegająca na sprzedaży lub odbiorze energii elektrycznej uzupełniającej rzeczywisty pobór energii w stosunku do wartości zgłoszonych kontraktów handlowych kontrahenta
 • Prowadzenie analiz rynkowych
 • Oferujemy specjalistyczne usługi na potrzeby realizacji własnych kontraktów rynkowych dla wytwórców energii elektrycznej, sprzedawców energii elektrycznej, przedsiębiorstw obrotu.

Ceny energii elektrycznej oraz pozostałe warunki dostaw kształtujemy na podstawie przewidywanej struktury zakupu oraz bieżącej sytuacji rynkowej, zwracając szczególną uwagę na optymalizację ryzyka, kosztów zakupu oraz rynkowy poziom oferowanych cen.

Bieżącą działalność handlową w obrocie energią elektryczną prowadzimy głównie w oparciu o umowy ramowe, preferując międzynarodowy standard umowy EFET. Ze swoimi partnerami podpisujemy krótko - i długoterminowe kontrakty zakupu i sprzedaży energii.

Urządzenia elektroenergetyczne

 • stacje transformatorowe 
   - w obudowie betonowej z obsługą zewnętrzną i wewnętrzną
   - w obudowie metalowej: stacje miejskie, na place  budowy, specjalne,

   - stacjonarne i przewoźne

 • rozdzielnice średniego i niskiego napięcia
 • transformatory
       - transformatory mocy, olejowe od 2,5 do 90 MVA  na napięcia do 132 kV
       - transformatory rozdzielcze olejowe 25 – 2 500 kVA na napięcia do 36kV
       - transformatory  żywiczne 40 – 10 000 kVA na napięcia do 37,5 kV
       - transformatory specjalne: uziemiające, piecowe, prostownikowe
       - inne, zgodnie z wymogami Klienta
 • wyroby kablowe
 • urządzenia ograniczające zużycie energii VoltOptiLight
 • aparatura i inne wyroby wg życzeń Klienta

PAK-Volt S.A., jako firma handlowa zajmuje się realizacją dostaw krajowych, obrotem wewnątrz unijnym, dostawami eksportowymi, zakupami importowymi.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat naszej oferty, uprzejmie prosimy o bezpośredni kontakt z Działem Handlowym pod numerami telefonów:

 

+48 (22) 437 86 94

+48 (22) 437 86 80

+48 (22) 437 86 93 lub adresem mailowym dh@pakvolt.pl.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na: www.pakvolt.pl

 

Zapraszamy do współpracy i skorzystania z naszych usług.

 • ZE PAK SA
  Siedziba Spółki
  ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
 • tel. +48 63 247 30 00 fax +48 63 247 30 30 zepak@zepak.com.pl
 • ZE PAK SA zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy.
  KRS 0000021374 | REGON 310186795 | NIP 665-000-16-45
  Wysokość kapitału zakładowego 101 647 094 PLN wpłacony w całości.
 •