Data aktualizacji: 2020-06-03

PAK-Volt SA

 

PAK-Volt S.A.

Spółka prowadzi działalność głównie w zakresie obrotu energią elektryczną i gazem.

Więcej informacji znajdą Państwo na: www.pakvolt.pl

 

 

 

 • ZE PAK SA
  Siedziba Spółki
  ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
 • tel. +48 63 247 30 00 fax +48 63 247 30 30 zepak@zepak.com.pl
 • ZE PAK SA zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy.
  KRS 0000021374 | REGON 310186795 | NIP 665-000-16-45
  Wysokość kapitału zakładowego 101 647 094 PLN wpłacony w całości.
 •