Data aktualizacji: 2019-11-05

Pątnów II

Elektrownia Pątnów II sp. z o. o. jest spółką dedykowaną, która powstała w celu realizacji najważniejszej inwestycji ZE PAK SA – budowy bloku energetycznego A o mocy 464 MW opalanego węglem brunatnym. W dniu 23 listopada 2007 roku została wykonana pierwsza synchronizacja bloku z Krajowym Systemem Energetycznym. W grudniu 2007 roku przeprowadzono pozytywny test mocy maksymalnej osiągając moc 464 MW, a nawet przekraczając ją do 474 MW.

Dane techniczne

Blok 464 MW w Elektrowni Pątnów jest pierwszą jednostką prądotwórczą na parametry nadkrytyczne w krajowym systemie elektroenergetycznym. Charakteryzuje się wysoką sprawnością energetyczną: 44,0 % brutto i 41,0 % netto. Moc znamionowa bloku na zaciskach generatora przy średnio rocznej temperaturze wody chłodzącej 16ºC: 470,2 MW. Moc bloku netto na szynach 400 kV przy temperaturze wody chłodzącej 16ºC: 446 MW.

 • Roczny czas wykorzystania mocy zainstalowanej: 6800 h
 • Roczna produkcja energii elektrycznej: 3180 GWh


Urządzenia przewidziane do wyposażenia bloku są oparte na najnowocześniejszych rozwiązaniach sprawdzonych w zagranicznych elektrowniach opalanych węglem brunatnym.

Oczekuje się wysokiej dyspozycyjności bloku:

 • w cyklu rocznym, z uwzględnieniem remontów bieżących: 94%,
 • w cyklu 6-letnim z uwzględnieniem remontów kapitalnych: 91,2%.


Skład Bloku 464 MW tworzą:

 • kocioł o wydajności 361 kg/s (1300 t/h),
 • turbina kondensacyjna napędzająca generator synchroniczny,
 • elektrofiltr,
 • układ odsiarczania spalin metodą wapienno-gipsową (IOS),
 • nowy komin,
 • układ wyprowadzenia mocy na szyny rozdzielni 400 kV.


Blok Pątnów II charakteryzuje się wysoką sprawnością wytwarzania energii, co wiąże się z mniejszym zużyciem paliwa i zmniejszeniem ilości odpadów poprodukcyjnych. Wyposażony jest w najnowocześniejsze instalacje ochrony atmosfery, w tym w instalację mokrego odsiarczania spalin, instalację obniżenia emisji związków azotu. Średnia emisja zanieczyszczeń do powietrza wynosi:

 • SO2 - 200 mg/nm3,
 • NOx - 200 mg/nm3,
 • pył - 30 mg/nm.

 

Adres:

Pątnów II Sp. z o.o.

ul. Kazimierska 45, 62 – 510 Konin

 

 

RODO

 • ZE PAK SA
  Siedziba Spółki
  ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
 • tel. +48 63 247 30 00 fax +48 63 247 30 30 zepak@zepak.com.pl
 • ZE PAK SA zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy.
  KRS 0000021374 | REGON 310186795 | NIP 665-000-16-45
  Wysokość kapitału zakładowego 101 647 094 PLN wpłacony w całości.
 •