Data aktualizacji: 2023-04-14

Rada Nadzorcza

Zygmunt Solorz

Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

Tobias Solorz

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 

Piotr Żak

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 

Wiesław Walendziak

Sekretarz Rady Nadzorczej

 

Tomasz Szeląg

Członek Rady Nadzorczej

 

Henryk Sobierajski 

Członek Rady Nadzorczej

 

Sławomir Zakrzewski
Członek Rady Nadzorczej

 

Alojzy Z. Nowak
Członek Rady Nadzorczej

 

Jarosław Grzesiak
Członek Rady Nadzorczej

   • ZE PAK SA
  Siedziba Spółki
  ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
 • tel. +48 63 247 30 00 fax +48 63 247 30 30 zepak@zepak.com.pl
 • ZE PAK SA zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy.
  KRS 0000021374 | REGON 310186795 | NIP 665-000-16-45
  Wysokość kapitału zakładowego 101 647 094 PLN wpłacony w całości.
 •