Data aktualizacji: 2019-04-16

Sławomir Sykucki

Wykształcenie

Sławomir Sykucki jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Prawa i Administracji).

 

Podsumowanie doświadczenia zawodowego

Sławomir Sykucki dotychczas pełnił funkcje lub pracował jako: Doradca Ministra i Wicedyrektor Departamentu w Ministerstwie Finansów w latach 1994-1996, Dyrektor przedsiębiorstwa państwowego Totalizator Sportowy w latach 1995-1998, Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. w latach 1998-2000, (iv) Doradca Prezesa Banku Handlowego SA w Warszawie w latach 2000-2001, Doradca Zarządu Zakładów Metalurgicznych „SILESIA” SA (obecnie ZM SILESIA SA), Wiceprezes Zarządu Elektrim-Megadex SA w latach 2003-2004,  Dyrektor Generalny Elektrim-Megadex SA w latach 2004-2008 (obecnie prokurent), Członek Zarządu EV Żychlińskie Transformatory Sp. z o.o. w latach 2005-2006, Prezes Zarządu Elektrim-Volt SA od stycznia 2005 roku do sierpnia 2005 roku, Prezes Zarządu Enercom Serwis sp. z o.o. w latach 2009-2011, Dyrektor do spraw administracji i rozwoju w Energia-Nova SA w latach 2011-2012, Prezes Zarządu i likwidator spółki Energia-Nova SA od maja 2014 roku do listopada 2016 roku Prezes Zarządu PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin SA, od maja 2014 roku do listopada 2016 roku Prezes zarządu PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów SA oraz d listopada 2015 do listopada 2016 r. prezes zarządu PAK Górnictwo Sp. z o.o. Ponadto Sławomir Sykucki pełni funkcję: od lipca 2012 roku Członka Zarządu Pollytag SA, od lutego 2014 roku Prezesa Zarządu Megadex Księży Młyn Sp. z o.o. Jednocześnie Sławomir Sykucki od 2000 roku prowadzi własną działalność gospodarczą „Sławomir Sykucki Doradztwo” w zakresie doradztwa gospodarczego.

Uczestnictwo w radach nadzorczych: Sławomir Sykucki zasiadał m.in. w Radach Nadzorczych: Od kwietnia 2004 roku do lipca 2012 roku był Członkiem Rady Nadzorczej w Pollytag SA. Od czerwca 2004 roku do września 2007 roku, a następnie od czerwca 2012 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej Wschodnioeuropejskiego Centrum Handlu „World Trade Center-Gdynia-Expo” Sp. z o.o. (obecnie Megadex Expo Sp. z o.o.). Od 2004 roku do listopada 2011 roku był Członkiem Rady Nadzorczej Fabryka Kotłów Rafako SA (obecnie Rafako SA). Od kwietnia 2006 roku do czerwca 2009 roku był Członkiem Rady Nadzorczej Enercom Serwis Sp. z o.o. Od listopada 2004 roku do marca 2011 roku Sławomir Sykucki był Członkiem Rady Nadzorczej Elektrim-Volt SA. Od czerwca 2007 roku do czerwca 2012 roku był Członkiem Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii SA. Od 2004 roku do marca 2013 roku był Członkiem Rady Nadzorczej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA. Od czerwca 2013 do maja 2014 roku był Członkiem Rady Nadzorczej PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin SA i PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów SA. Sławomir Sykucki był również Członkiem Rady Nadzorczej spółek: Energoinwest Serwis Sp. z o.o., Eko-Surowce Sp. z o.o., EL PAK Serwis Sp. z o.o. oraz Aquakon Sp. z o.o. Od września 2004 roku Sławomir Sykucki jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Megadex Serwis Sp. z o.o., a od kwietna 2006 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej Megadex Development Sp. z o.o., natomiast od października 2014 roku Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Centrum Zdrowia i Relaksu VERANO Sp. z o.o.

 

 

 • ZE PAK SA
  Siedziba Spółki
  ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
 • tel. +48 63 247 30 00 fax +48 63 247 30 30 zepak@zepak.com.pl
 • ZE PAK SA zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy.
  KRS 0000021374 | REGON 310186795 | NIP 665-000-16-45
  Wysokość kapitału zakładowego 101 647 094 PLN wpłacony w całości.
 •