Data aktualizacji: 2019-04-16

Wojciech Piskorz

Wykształcenie

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (zarządzanie i marketing)

 

Podsumowanie doświadczenia zawodowego

Pan Wojciech Piskorz w latach 2000-2002 zajmował stanowisko analityka w spółce TP Invest Sp. z o.o. w Biurze Nadzoru Właścicielskiego i Restrukturyzacji. W latach 2002-2004 pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w PWPW Ochrona Sp. z o.o., gdzie odpowiadał za nadzór nad działalnością finansową, administracją, biurem zarządu i wszystkimi procesami restrukturyzacyjnymi. Od 2004 roku do 2010 roku był związany z Grupą Konsalnet zajmując stanowiska Dyrektora Zarządzającego, Wiceprezesa Zarządu i Prezesa Zarządu. Od marca 2011 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Elektrim SA. Od marca 2014 roku pełni także funkcję Członka Zarządu w Polkomtel Sp. z o.o.

 

Pan Wojciech Piskorz posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w organach spółek prawa handlowego. Zasiada w radach nadzorczych spółek: Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA, PAK-Volt Sp. z o.o., PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin SA, PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów SA, Megadex Expo Sp. z o.o. oraz Pollytag SA.

 

 

 

 

 • ZE PAK SA
  Siedziba Spółki
  ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
 • tel. +48 63 247 30 00 fax +48 63 247 30 30 zepak@zepak.com.pl
 • ZE PAK SA zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy.
  KRS 0000021374 | REGON 310186795 | NIP 665-000-16-45
  Wysokość kapitału zakładowego 101 647 094 PLN wpłacony w całości.
 •