Data aktualizacji: 2020-02-20

Paweł Lisowski

Paweł Lisowski – Wiceprezes Zarządu

 

Wykształcenie

Pan Paweł Lisowski jest absolwentem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Opolskiego o specjalności ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem.

 

Podsumowanie doświadczenia zawodowego

Pan Paweł Lisowski jest specjalistą z obszaru zarządzania strategicznego, outsourcingu, sprzedaży i procesów restrukturyzacyjnych. Posiada znajomość sektora przemysłowego (branży wytwórczej, surowcowej oraz rafineryjnej) popartą osiągnięciami w zarządzaniu i mającą swoje źródła w pracy dla takich firm jak:

 

 • LOTOS Paliwa Sp. z o.o. (2010-2017) – Prezes Zarządu, Dyrektor naczelny spółki odpowiedzialnej za sprzedaż oraz logistykę wtórną paliw (obszar B2B) a także rozwój sieci stacji paliw koncernu,
 • Krosglass SA (2007-2009) – Prezes Zarządu huty będącej jedynym w kraju producentem włókna szklanego,
 • PKN Orlen SA (2002-2007) – Dyrektor departamentu odpowiedzialnego m. in. za integrację aktywów części sprzedaży detalicznej z czeskim koncernem Unipetrol oraz Orlen Deutschland,
 • W latach 1993-2002 zajmował stanowiska Dyrektora sprzedaży (PepsiCo oraz Carlsberg) będąc odpowiedzialnym m. in. za działania związane z tworzeniem i zarządzaniem zespołami sprzedażowymi przedsiębiorstw.

 

W Grupie Kapitałowej ZE PAK SA. Paweł Lisowski pełni funkcje:

 • Wiceprezesa Zarządu ZE PAK SA.
 • Członka Zarządu w spółkach: PAK KWB Konin SA i PAK KWB Adamów SA.
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej w spółkach: PAK Volt SA., El. Pątnów II Sp. z o.o.
 • Członek Rady Nadzorczej w PAK Górnictwo Sp. z o.o. 

 

Wiceprezes Paweł Lisowski zarządza obszarami działalności Spółki przypisanymi do zakresu zadań
i kompetencji niżej wymienionych komórek organizacyjnych :

 • Departament Logistyki i Zakupów
 • Departament Handlu i Obsługi Rynku
 • Departament Administracji
 • Centrum Usług Informatycznych
 

 

 • ZE PAK SA
  Siedziba Spółki
  ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
 • tel. +48 63 247 30 00 fax +48 63 247 30 30 zepak@zepak.com.pl
 • ZE PAK SA zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy.
  KRS 0000021374 | REGON 310186795 | NIP 665-000-16-45
  Wysokość kapitału zakładowego 101 647 094 PLN wpłacony w całości.
 •